สร้างเมื่อ :
Download Client PC

ดาวน์โหลดไฟล์เกมส์คอมพิวเตอร์ ของเซิร์ฟเวอร์

ทำไม ต้องปิดตัว แอนติไวรัส ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

Type Flie Size Upload Description Download
Client Full 8.5 GB URL หลัก ไฟล์ไม่บีบอัด Unzip เร็วสูงสุด
(หากใช้ SSD ไม่ถึง 10 นาทีเสร็จ ไม่รวม Download)
Client Full 8.5 GB Google Drive (สำรอง) ไฟล์ไม่บีบอัด Unzip เร็วสูงสุด
(หากใช้ SSD ไม่ถึง 10 นาทีเสร็จ ไม่รวม Download)
Client Full 8.5 GB Google Drive (สำรอง 2) ไฟล์ไม่บีบอัด Unzip เร็วสูงสุด
(หากใช้ SSD ไม่ถึง 10 นาทีเสร็จ ไม่รวม Download)
Client Full 2.9 GB Google Drive ไฟล์บีบอัดขนาดเล็ก Upzip ช้า
คำแนะนำ : สำหรับผู้เล่นที่ไม่มีตัวเกมส์ ให้ดาวน์โหลดตัวเกมส์ Client Full ติดตั้งเข้าใช้งานได้ทันที